سوال تستی پیش(فصل 5و6)

باسمه تعالی نام ونام خانوادگی:                                جغرافیایی پیش دانشگاهی                          تاریخ: پایه:پیش دانشگاهی                                        تست(4)                                           مدت: رشته:انسانی                                                     فصل6و5                                           نمره: 1)چنانچه با« مقداری ماسه و یک دستگاه پنکه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 101 بازدید

سوال تستی پیش(فصل 4)

باسمه تعالی نام ونام خانوادگی:                                جغرافیایی پیش دانشگاهی                          تاریخ: پایه:پیش دانشگاهی                                        تست(3)                                           مدت: رشته:انسانی                                                     فصل4                                             نمره: 1-روش بدون اتصال به شبکه های اطلاع رسانی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 58 بازدید

نمونه سوال تستی پیش( فصل3)

                 باسمه تعالی نام ونام خانوادگی:                                       جغرافیایی پیش دانشگاهی                     تاریخ: پایه:پیش دانشگاهی                                                 تست(2)                               مدت: رشته:انسانی                                                             فصل3                                نمره: 1-قدیمی ترین نقشه ی معتبردرکجاکشف شدوچندسال قدمت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید

نمونه سوال تستی پیش دانشگاهی

بسمه تعالی نام ونام خانوادگی:                                          جغرافیای پیش دانشگاهی                             تاریخ: پایه: پیش دانشگاهی                                                    آزمون تست                                         مدت: رشته:انسانی                                                                   فصل(1و2)                                            نمره: 1-از دیدگاه علم جغرافیا، سیاره زمین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 64 بازدید
مهر 96
1 پست
دی 93
6 پست
آذر 93
4 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
4 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
4 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
آذر 90
1 پست
اسفند 88
3 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
4 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
3 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
4 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
2 پست
آذر 86
2 پست
اسفند 85
3 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست